Zadaním čísla formuláru, alebo VIN je možné overiť, či vozidlo bolo prevzaté na spracovanie a automaticky vyradené z národnej evidencie vozidiel prostredníctvom systému eZAP. Nie je možné overiť vozidlá, ktoré boli prevzaté na spracovanie pred 1.2.2017. Vozidlá prevzaté na spracovanie pred 1.2.2017 je možné overiť na tomto odkaze.
 
Overenie spracovania