Zadaním čísla formuláru a VIN vozidla je možné overiť, či vozidlo bolo automaticky vyradené uvedeným formulárom zo systému eZAP. Nie je možné overiť vozidlá, ktoré boli prevzané zberným miestom pred dátumom 1.2.2017.
 
Overenie spracovania